صلوات

گناه را باید ترک کرد

بی تعارف

وقت اندک است

/ 2 نظر / 8 بازدید
شاهد

اگه دیدیم داریم گناه میکنیم هنره بدبختی اینه من خودمو میگم پاک زدیم سیم اخر

علی

البته اگه توبه واقعی باشه