به کدامین هنرت میبالی

ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت

مغرور کرده است؟

ثروت بیکرانت؟

دولت بی پایانت؟

زندگی جاویدت؟

قدرت لایزالت؟

به کدامین هنرت می بالی؟


/ 2 نظر / 62 بازدید
م

وبلاگت محشره به منم سر بزن مرسی